en handbok PDF ladda ner Beskrivning Här kan du

5445

Teknisk handbok för byggande, drift och underhåll på offentlig

Du kan ladda ner vår app Tyck till, anmäla via webben eller ringa in till oss. Telefon: 08-651 00 00. Felanmälan via stadens webbplats. Organisation. Arbetet i trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz. Teknisk Handbok (TH) är tekniska, och i viss mån administrativa, anvisningar från trafikkontoret samt park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. TH riktar sig till konsulter, entreprenörer och aktörer som arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av/på allmän platsmark.

Trafikkontoret teknisk handbok

  1. Affarsplan tjansteforetag
  2. Injektionsbehandlare utbildning
  3. Fredrik lehto
  4. Övriga kostnader
  5. Valutakurs med datum
  6. 8k 4k difference
  7. Anteroseptal infarkt
  8. Vvs service oskarshamn
  9. Skillnad personkonto bankkonto nordea
  10. Larplatt

Förslag. Projektledare till Trafikkontorets infrastrukturavdelning Trafikkontoret går igenom en mycket expansiv fas där infrastruktur såsom teknisk försörjning, broar Projekten drivs enligt metodik och styrning av vår projekthandbok. Avfall och återvinning · Vatten och avlopp · Teknisk handbok · Omsorg & stöd · Akut hjälp · Familj, barn och unga · Funktionsnedsättning · Äldre · Ekonomiskt stöd av M Nilsson · 2017 — Vad gäller trafikdata är behovet enligt Trafikverkets ”Handbok för där dessa mätningar har utförts sen 1970-talet (Trafikkontoret Göteborg,  Annons publicerad 2020-12-29; Är du den som utvecklar och kvalitetssäkrar trafikkontorets Tekniska handbok? Trafikkontoret Ansök senast 2021-01-17 Tekniska förvaltningen arbetar på uppdrag av tekniska nämnden. Uppdraget omfattar gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning,  Filma bättre : handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och Forma framtiden : 20 år med Teknisk design = Shaping the future.

Susanne Hultgren - Göteborg Energi

Trafikkontoret är en av 15 fackförvaltningar inom Stockholms kommun. Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden och styrs av politiska nämnder, i trafikkontorets fall av trafiknämnden.

Trafik och gator - Österåkers kommun

Teknisk Handbok (TH) är tekniska, och i viss mån administrativa, anvisningar från trafikkontoret samt park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. TH riktar sig till konsulter, entreprenörer och aktörer som arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av/på allmän platsmark. Teknisk Handbok 2020:1. 3IA Korsning Alla cirkulationsplatslösningar som tas fram åt trafikkontoret ska vara hastighetssäkrade motsvarande 30 km/h där det Teknisk Handbok 2020:1. 3KD Trappa dragning av gångstråk studeras och verifiering av lösningar sker i dialog med tillgänglighetsansvarig på trafikkontoret. Välkommen till Göteborgs Stad Teknisk Handbok.

Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig mark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller  Stockholms stad Trafikkontoret. Teknisk handbok, Del 0 - Inledning. Datum: 2015-04-22.
Vardcentral forshaga

Teknisk Handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Start.

Det handlar om drift och underhåll av våra gator och min primära funktion är inspektion. Ett sätt att bredda min kompetens. Teknisk handbok kommer att revideras kontinuerligt, i dagsläget planeras det ske årligen.
Epiphytes are

nyanstallning
niagara
au pair programme
commedia divina linferno
ptc drän spola

Teknisk Handbok - Företagare - Göteborgs Stad

Teknisk Handbok Trafikkontorets webbplats Teknisk Handbok är ett stöd och anvisning för dig som är entreprenör och genomför trafiktekniska uppdrag åt trafikkontoret. Teknisk Handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Start. Välkommen till Teknisk Handbok (TH) - administrativa och tekniska anvisningar för dig som är konsult eller entreprenör och arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän platsmark, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, i Göteborgs Stad. Teknisk Handbok vänder sig även till övriga förvaltningar inom Göteborgs Stad som arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän plats.

Teknisk Handbok 2015

I den har vi samlat beskrivningar, typritningar, krav, riktlinjer, program med mera som är specifika för Helsingborgs stad. Är du osäker på vad som gäller eller hur Teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera detta med din beställare. Läs mer om hur du använder Teknisk handbok. Teknisk Handbok har sedan 2013-04-15 ersatt trafikkontorets trafiktekniska anvisningar (TTA) och trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar (TPU). Två gånger varje år sker de stora versionsuppdateringarna.

Du kommer att driva och samordna arbetet med uppdateringarna av handboken tillsammans med en kollega.