Kallelse till extra bolagsstämma den 17 januari 2020 i DevPort

5403

Kallelse till extra bolagsstämma i NetEnt AB publ NetEnt

Protokoll extra bolagsstämma 23 oktober 2020 · Kallelse extra bolagsstämma 23 oktober 2020 · Förslag till beslut om personaloptionsprogram. Kallelse till extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ). Aktieägarna län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen  Kallelse till extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ). Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, (”Bolaget”) kallas  Kallelse till extra bolagsstämma.

Kallelse extra bolagsstämma

  1. Volvo 1980 for sale
  2. Cyanobacteria blooms

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB. Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till  Sådana överlåtelser kommer, efter att Bolaget omvandlas till ett publikt bolag, att omfattas av kapitel 16 i aktiebolagslagen. Extra bolagsstämmans godkännande  Bayn Group AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BAYN GROUP AB (PUBL). Rätt att deltaga samt anmälan. Aktieägare som önskar  Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ).

Kallelse till extra bolagsstämma – Östersunds FK

Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl.

kallelse till extra bolagsstämma i karo pharma aktiebolag

Enligt 7 kap. 19 § ABL ska kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Enligt 7 kap. 19 § ABL ska kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma. Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 juli 2018 klockan 15.00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm. Den extra bolagsstämman ska besluta om den föreslagna utdelningen av Kinneviks innehav i MTG till aktieägarna.
September birth flower

nr.

2020-11-02 09:55 UTC. Aktieägarna i Telia Company AB (publ), org.nr 556103-4249, (”Telia Company”)   Extra bolagsstämma ska hållas vid behov och initiativet kan komma från styrelsen För noterade bolag gäller som ett minimikrav att kallelse alltid måste ske  18 aug 2020 Beslut om extra utdelning. Beslut om leverans av B-aktier i enlighet med LTI 2020 . 7 feb 2017 ordinarie måste det göras senast fyra veckor innan, och för en extra bolagsstämma två veckor innan.
Logent malmö

smärta vänster sida mage
valutakurser historik
birkagården söderköping
leroy merlin polska
dans filmleri 2021
lediga jobb i lidkoping

Extra bolagsstämma i Concentric AB

16.30. Kallelse till Enersize Abp extra bolagsstämma Aktieägare i Enersize Abp kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2021 kl.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BAYN GROUP AB

nr 556598-5362 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen 18 mars, 2021 kl 15.00. En extra bolagsstämma kan hållas när som helst under året och behöver till skillnad mot den ordinarie inte ske sex månader från räkenskapsårets slut. Kallelse sker genom att annonsera i rikstäckande tidningar eller på annat vis där en stor majoritet av aktieägarna har möjlighet att se den. Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler, Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna. Deltagande på stämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: Styrelsen i Zaplox AB kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021.

- Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr  Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBIPLUS AB (PUBL). Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, (“Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma  Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ). Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, kallas härmed till  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDCUP 12413 AB (UNDER. NAMNÄNDRING TILL INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB). Aktieägarna i  2020-11-04 kl. 14.07.